Среда, 16.10.2019, 05:26
Seamstress 

Меню сайта
Категории раздела
9 класс [2]
10 класс [21]
11 класс [21]
Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас [30]
группа"кулинары" [20]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 338
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Погода

Ссылка на мой сайт
<A HREF="//trudobuch.ucoz.ua/" TARGET="_blank">Для учителя-
технологии</A>
« 1 2 3 4 5

Колір, орнамент як елемент обробки одягу. Зорові ілюзії в одязі

Колір в одязі. Важливим засобом у композиц ... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 4623 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Основні лінії силуету: горизонтальні, вертикальні. Конструктивні, конструктивно-декоративні та декоративні лінії в одязі

Силует — це площинно-зорове сприйнят ... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 5490 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Призначення обладнання підготовчого, експериментального та розкрійного цехів

Обладнання підготовчого цеху. ... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 2875 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Будова, властивості та призначення однониткових та двониткових ланцюгових стібків

Ланцюговий стібок може бути однонитковим і двонитковим.

... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 2442 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Поняття, види, призначення волого-теплових робіт (ВТО) при виготовленні швейних виробів

Волого-теплова обробка (ВТО) потрібна для надання деталям одягу й готовим виробам певної форми й товарного вигляду. Операції ВТО дуже різноманітні. До них належать ро ... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 4013 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Будова, властивості, призначення човникових стібків.
  Кваліфікація машинних голок

... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 3171 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Історія розвитку та перспективи швейного машинобудування в Україні.

Класифікація швейних машин. Підприємства та фірми-виробники швейного обладнання

... Читать дальше »

Категория: Державна підсумкова атестація 2012, 11 клас | Просмотров: 4369 | Добавил: Виктория | Дата: 08.04.2012

Реферат-це не твір, а огляд публікацій, доступних із заданої теми. Головна цінність реферату- це власне та інформація, яку зібрав і впорядкував автор, її актуальність і відповідність теми дослідження, висновки, яких доходить автор.

Існують різні типи рефератів. Якщо говорити узагальнено, то можна виділити чотири основні типи: навчальні, контрольні, службові і творчі реферати.

Навчальні реферати — у школі це, зазвичай, додаткова самостійна робота з поглибленого вивчення певної теми. Слід звернути увагу на особливість навчальних рефератів. Від них не вимагається практичного результату, а якщо бути більш точним, то такі реферати не є підґрунтям майбутнього практичного результату. їх можна розглядати лише як додаткову інформацію на задану вчителем тему.

Контрольні реферати використовують для перевірки готовності людини до виконання тієї чи іншої роботи. Якщо в навчальному рефераті автор представляє тему, то в контрольному рефераті він розкриває себ ... Читать дальше »
Просмотров: 1270 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Рациональный раскрой материалов.

Рациональным раскроем называют наиболее экономичное использование материалов, поступающих на предприятие. Задачей рационального раскроя материалов является сокращение до минимума всех видов остатков от кусков материала как рациональных, так и нерациональных.

Рациональными являются остатки, которые могут быть ис­пользованы по прямому назначению. Нерациональные остатки не могут быть использованы на данном предприятии; их накапливают на складе и реализуют с большой скидкой, что отрицательно сказывается на экономике предприятия.

Наиболее эффективным методом снижения числа концевых остатков является расчет кусков материала на несколько настилов одновременно. Сущность его состоит в наборе различных или одинаковых длин раскладок, при котором кусок материала может быть разрезан без остатка или с маломерным остатком в 10—15 см.

Полный расчет куска материала должен удовлетворять урав­нению

Lотр-lnKn=0 - lдоп

Lотр- (l 1K1+ ... Читать дальше »
Категория: 10 класс | Просмотров: 3745 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Результаты использования материала записывают в карту раскроя, которая является основным документом по учету расхода материалов при раскрое.

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Этапы нормирования расхода материалов. На все изготавливаемые изделия предприятия должны иметь нормы расхода материалов. Норма расхода — предельно допустимое, количество материалов для изготовления изделия. Нормы должны быть максимально экономичными, устанавливаться на основании передовых методов работы и ориентированы на прогрессивную технологию и новую технику. Расход материала на единицу изделия по индивидуальным заказам складывается из площади лекал, межлекальных выпадов и припусков на подгонку изделия. Расход материала на единицу изделия, раскраиваемого настилами, складывается из площади лекал, межлекальных выпадов и припусков по длине настила.

Нормирование расхода материалов делится на следующие этапы: измерение площади лекал; выполнение экспериментальных раскладок лекал с учетом ширины и ... Читать дальше »
Категория: 10 класс | Просмотров: 2674 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Группы фасонов определены по каждому виду изделий с учетом силуэта, конструкции основных и декоративных деталей, влияющих на расход материалов. Например, женское пальто первой группы прямого силуэта, однобортное, без боковых швов, карманы прорезные; второй группы —то же, с боковыми

Оперативные нормы устанавливаются дополнительно к отраслевым для тех групп фасонов, по которым достигнут фактический расход меньше отраслевых норм, а также для ас­сортимента изделий и вида материалов, не предусмотренных в отраслевых нормах. Утверждаются руководителем предприятия.

Средневзвешенные групповые (заявочные) нормы устанавливаются на единицу вида изделия. Рассчитываются на основе отраслевых норм с учетом процентного соотношения групп фасонов, размеров и длин изделий. Предназначаются для планирования потребного для производства количества материалов; утверждаются вышестоящими организациями.

Виды норм расхода материалов на полуфабрикаты, изделия серийного и массового производства ... Читать дальше »
Категория: 10 класс | Просмотров: 1007 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Расчетный метод нормирования расхода материалов на полу­фабрикаты швейных изделий. Нормирование расхода материалов методом экспериментальных раскладок — процесс очень трудоемкий. Вместе с тем срок действия норм ограничен и равен времени изготовления изделий по одной модели. В особенности это относится к полуфабрикатам швейных изделий, так как они изготовляются только небольшими партиями — не более 200 единиц одной модели. Поэтому необходимо максимально сократить сроки, трудоемкость и себестоимость работ, связанных с подготовкой технической документации и норм расхода материалов..

Расчетный метод определения норм основан на расчетных коэффициентах: основных, на единицу номера размера и дополнительных, помещенных в методике.

Основной коэффициент—коэффициент изменения расхода материала при раскрое по многокомплектным раскладкам на материале вразворот. Устанавливается для каждой группы фасонов.

Коэффициент на единицу номера размера установлен единым для всего ассортиме ... Читать дальше »
Просмотров: 543 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Економічне обгрунтування проекту

Перед виготовленням запланованого виробу необхідно з'ясувати, чи є проект економічно вигідним, чи є потреба в заміні окремих конструктивних елементів, технології виготовлення виробу в цілому, використаних матеріалів тощо. Щоб з'ясувати ці питання, здійснюють експертизу проекту.

Частково питання експертизи ми розглядали в попередньому розділі, коли йшлося про основи дизайну у створенні виробу. Насправді експертиза виробу нерозривно пов'язана з економікою виробництва і має досить складну структуру. Це пояснюється тим, що виріб має багато характеристик, не лише з погляду дизайнера, а й технолога, інженера, соціолога, маркетолога. їх необхідно враховувати не лише під час виготовлення дослідного зразка, а й після впровадження виробу в серійне виробництво. Однак головним в експертизі є його економічна частина, тому коротко розглянемо економічне обґрунтування виробу з позицій основ сучасного виробництва.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ВИРОБНИЧИХ СИЛ І ... Читать дальше »
Просмотров: 633 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Загальний підхід полягає у створенні електронної таблиці в комп'ютерному табличному редакторі, яка дасть змогу досліджувати вплив ключових параметрів на вартість проекту, починаючи з простої моделі та поступово її ускладнюючи. Це дослідження рекомендується проводити в такому порядку:
Слід пам'ятати, що за допомогою сучасного програмного забезпечення легко розробити доволі складні моделі, здатні давати конкретний результат навіть за суперечливих даних. Майстерність полягає в тому, щоб дати реалістичні оцінки й виявити області невизначеності.
Основними джерелами даних можуть бути:
Загалом собівартість виробництва проекту можна оцінити іінмдн таким послідовним діям:
ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ
Раціональне та економне витрачання окремих елементів проекту має неабияке економічне значення. Це зумовлюється постійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції в різних галузях народного господарства, пере ... Читать дальше »
Просмотров: 915 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявлення проблеми — це формулювання предмета маркетингового дослідження. Без цього можна зібрати непотрібну й дорогу інформацію і скоріше ускладнити, ніж вирішити проблему. Якісне виконання цього етапу орієнтує на збір і аналіз конкретної інформації, необхідної для прийняття рішення. Якщо дослідник точно не знає, що потрібно вивчити, варто провести попереднє опрацювання питання, використовуючи інформаційний аналіз.

Коли проблеми виявлено, слід визначити і сформулювати цілі дослідження. Цілі дослідження можуть бути пошуковими, що передбачають збір попередніх даних, які висвітлюють проблему. Описові цілі передбачають опис певних явищ, наприклад визначення обсягів продажу визначеного товару на конкретному ринку. Експериментальні цілі передбачають перевірку гіпотези про якийсь причинно-наслідковий зв'язок, наприклад, що зниження ціни на товар на 1 % призведе до збільшення обсягів продажу на х % .

Типовими завданнями марк ... Читать дальше »
Просмотров: 857 | Добавил: Виктория | Дата: 04.04.2012

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Торезская школа-интернат
 • Зугресская школа-интернат
 • Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
 • Константиновская школа-интернат №1
 • Основы здоровья.Сайт Маргариты Кукобы
 • Методическая и учебная литература
 • Новости ведущих издательств Украины
 • Константиновская вспомогательная школа-интернат
 • Дефектолог-практик. Сайт Кирии Анжелы Витальевны
 • Полезные ссылки
 • Министерство образования и науки Украины
 • Управление образования и науки Донецкой областной государственной администрации
 • Донецкий областной институт последипломного педагогического обраазования
 • Каталог сайтов школ Украины
 • ВСЁ ДЛЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА
 • Методическая копилка учителя информатики
 • Дайджест «Усе для школи» — це електронне видання про послуги та товари для тих, хто працює в освітній галузі України
 • Видавництво «Шкільний світ»


  Copyright MyCorp © 2019
  Бесплатный хостинг uCoz