Воскресенье, 17.11.2019, 19:20
Seamstress 

Меню сайта
Категории раздела
Статьи [10]
Планы уроков,тренингов [4]
Внеклассная работа [3]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 338
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Погода

Ссылка на мой сайт
<A HREF="//trudobuch.ucoz.ua/" TARGET="_blank">Для учителя-
технологии</A>
Главная » Обмен опытом » Статьи

Формування життєвих компетентностей учнів в умовах технологічного профілю навчання

Теоретичний дослід теми « Формування життєвих компетентностей учнів в умовах технологічного профілю навчання».

                   В наш час в педагогіці відбувається становлення нової системи навчання. До цього часу завданням педагога було навчити, дати знання. Тобто вкласти в голову учня ті знання, якими до цього часу володіло людство. Та за останні роки інформації, законів, знань людство накопичило дуже багато, вони швидко змінюються школа не встигає вивчати інформацію, а вона виявляється вже застарілою. Учень в такому разі накопичує знання, а коли виходить за межи школи виявляється, що те, чого його навчили, вже непотрібно, бо є багато прогресивних знань. Тому сучасна школа має перейти на принципово нову особистісну парадигму, основною метою якої є розвиток життєзабезпечуючих якостей кожного. В рамках цієї парадигми потрібно зробити перехід від підтримуючого навчання до інноваційного. Це тривалий процес і до нього потрібно долучати не тільки учнів, а і їх батьків, які в більшості своїй отримували знання, ще коли школа вкладала певну кількість знань.

                 Важливо відзначити, що в теперішній час в психолого-педагогічній науці особливу увагу приділяють вивченню проблеми життєвого (особистого) самовираження. Аналіз існуючих підходів у тлумаченні  поняття «самовизначення» (Г. Костюк, А. Киричук, М. Боришевський, В. Татенко) дозволяє розглядати його як процес активного визначення людиною свого місця в галузі суспільних відносин на основі особистістно сформованої ціностно-змістовній системи. В більшості досліджень феномена «життєвого самовизначення», аналіз яких був проведений мною, виділені детально охарактеризовані такі його складові аспекти, як самовизначення в сфері майбутньої професіональної діяльності (Л. Бойко, К. Журба, Т. Буленко); грамодянське самовизначення (Н. Аникеева, А. Уманский, О. Баранков); формування цінностної орієнтації молоді (О. Турянская И. Скворцова, С. Шандрук); статевовікова самоіндентифікація (Т. Говорун, Г. Лактіонова, Д. Колєнов)

               Вивчаючи теоретичні викладки вчених відносно особливостей формування життєвого самовизначення особистості, я побачила, що вони знаходять відображення в новаторських підходах до цього питання в деяких учбових закладах України. Так, за експерементальною програмою «Школа життєтворчості особистості» працюють загальноосвітні школи № 35, 36, 67 м. Днепропетровська; № 48, 99 м. Кривий Ріг;9 м. Орджоникидзе; № 15м. Дніпродзержинська. Тут доцільно  пригадати  життєві (психосоціальні) навички та навички забезпечення життя. Отже…


Життєві (психосоціальні) навички

·        Прийняття рішень.

·        Вирішення проблем.

·        Критичне мислення.

·        Креативне мислення.

·        Спілкування.

·        Вміння слухати.

·        Ведення переговорів.

·        Впевненість у собі.

·        Опір тиску однолітків.

·        Самоповага.

·        Співчуття( емпатія)

·        Подолання стресу та керування.

Навички забезпечення життя.

·  Комп’ютерні навички.

·  Знаходження роботи

·  Проходження інтерв’ю.

·  Приготування їжі.

·  Малювання.

·  Керування автомобілем.

·  Навички навчання.

·  Читання.

·  Вміння зробити презентацію.

·  Вміння працювати з цифрами.

 


          ВООЗ запропонувала п’ять основних компонентів, які повинні бути включеними в шкільні програми навчання життєвим навичкам: самоповага та емпатія; навчання та  міжособистісні відносини; прийняття рішень та вирішення проблем; творче та критичне мислення; вміння долати емоції  та стрес.

            Тому в своїй роботі я в першу чергу звертаю увагу на ці якості, не

забуваючи, що головною моєю метою, як вчителя, є виховувати всебічно розвинену особистість.

 

 

 Досвід роботи

           Учасниками навчального процесу є учень, вчитель, батьки. Кожному відведено свою роль. Та мене в даному випадку цікавить роль вчителя. Основною метою діяльності педагога, я вважаю, повинен стати розвиток компетентостей учнів. Вчитель трудового навчання має розглядати  компетен-

цію як сукупність знань, вмінь та навичок учнів, їх досвіду. І обов’язково потрібно націлювати учнів на перспективу, тобто виконуючи завдання, учень повинен знати де  це йому знадобиться. Я маю на увазі формування соціально психологічної компетенції учнів, бо якщо людина здатна вирішувати життєві запити, реально усвідомлюючи адекватність цілей своїм власним психологічним можливостям, то їй відкривається перспектива реалізувати себе в суспільстві. Досягаю цієї мети, коли мотивую вивчення теми.

           На даному  перехідному етапі все ще пріоритетними в навчальному процесі є математика, мова тощо.  Уроки технологічного профілю вважаються незначними. Та саме вони є підсумком всього навчального процесу. Саме на цих уроках учень, спираючись на свій життєвий досвід, виконує ту чи іншу роботу, саме тут я можу вказати на між предметні зв’язки (Додаток 1.), саме на цих уроках  можу формувати життєві навички та навички життєзабезпечення.

            В підлітковому віці діти шукають шляхи самовираження, самозатвердження. Вони хочуть бути кращими за друзів чи знайомих. І саме тоді я, як вчитель технологічного профілю, повинна допомогти підліткам самозатвердитись, через розвиток його творчих  здібностей. Учень, пізнаючи певні прийоми технології, виконуючи їх, розвивається не тільки розумово, а й творче. Якщо за виконане завдання дитина отримала гарну оцінку, то в неї виникає зацікавленість в подальшій роботі.       

                Коли я проглянула  програму «Школа життєтворчості особистості», то зрозуміла, що вона реалізовує чотири принципи: навчитись пізнавати, навчитись жити, навчитись працювати, навчитись жити разом. Програма зорієнтована на те, щоб навчити дитину бути конкурентоспроможною в суспільстві з ринковою економікою, орієнтуватися в системі цінностей,

 

планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо та свій життєвий шлях. Протягом усього курса активно використовуються інтерактивні форми навчання: дискусії, ділові та рольові игри, «мозкові штурми», робота в малих групах.

                 Мені захотілося  детальніше розглянути використання ігрових моментів на уроках, тому що всім відомо значення ігри в житті дитини. Отже з

повною впевненістю можна сказати  що ігри  на уроці обслуговуючої  праці це:

·        Повне розкриття індивідуальних можливостей учня (точність, акуратність, кмітливість тощо);

·        Виховання творчого відношення до праці (гра викликає високий емоціональний підйом, забезпечує позитивні емоції в учбовій діяльності. Цей психологічний настрій сприяє більш ефективному формуванню уваги, пам’яті, розвиває кмітливість та ініціативність при вивченні нового, повтору або закріпленні  матеріалу, використання знань на практиці.

          Тепер переді мною постало питання : Які ігри можна використовував - ти? Наприклад, для формування економічної компетентності учнів доцільно використовувати ділові ігри. Одним із основних достоїнств ділової гри – включення школяра в такі економічні відносини, в які його не може поставити ніяка інша діяльність ( наприклад, розрахувати витрати школи - інтернату  за місяць, знайти шляхи економії). Ділова гра актуалізує засвоєні економічні знання, дозволяє розібратись в них достатньо глибоко, так її можна проводити декілька раз з новим інформаційним забезпеченням ( наприклад, розрахувати свої витрати на тиждень, знайти шляхи економії і т. д.) І останнє, вона ставить

учнів в активно – суб’єктивну позицію, оскільки від них залежить результат, вони приймають кінцеве рішення.

           Підготовка ділової гри я  починаю з розробки сценарію – визначення ситуації і об’єкта. В зміст сценарія входять : учбова ціль, постановка задачі, план гри, загальний опис процедури, зміст ситуації й характеристика дійових осіб.( Додаток 2.)

        

   Професійне самовизначення є не тільки інформованістю учня про світ професій, але і його самостійний аналіз різних видів професіонального труда. Однак, я поставила до себе питання : чи  всі школярі зможуть розпитати представника той чи іншої професії та отримати найбільш важливу інформацію? З цим я звернулась до шкільного психолога. Проаналізувавши

свій досвід та інформацію надану психологом, я зрозуміла: вміння знайомитись з інформацією, аналізувати її по даній схемі потрібно завжди :  при роботі з довідниками, при бесіді, при відвідування закладу, тощо. Але надати схему аналізу недостатньо, важливо шляхом тренування навчити її використовувати. Одним з таких тренувальних заходів засвоєння схеми аналізу, на мою думку, є гра « Асоціації».( Додаток 3.)

               Як вчитель технологічного профілю, я не забуваю про технології дистанційного навчання, котрі дозволяють вирішувати декілька типів дидактичних задач: виконання печатних робіт, розробка дидактичного матеріалу, написання рефератів, доповідей, повідомлень, творчих проектів і

т. д.; використання комп’ютерних програм як носіїв додаткової та пізнавальної інформації — це гіпертекстові системи, які надають легкий пошук  по ключовим словам потрібної інформації, графіки, звукозапис, ілюстрації, анімація, відеоматеріал, учбовий довідковий матеріал, як засіб наочності, як засіб навчання і  контролю та організації дослідницької праці. Ці компоненти підвищують ефективність  самостійної праці учнів з  додатковою інформацією, котра надається  на СD у вигляді  електронних довідників, бібліотек, словників, енциклопедій та ігор. При вивченні теми «Художнє конструювання

виробів. Поняття про стиль, силует. Складання моделі плечового виробу.» можна використовувати комп’ютерну гру « Barbi. Показ мод», як практичну роботу ( Додаток 4).       

            Дуже дієвим є засіб використання написання доповідей, рефератів, повідомлень, тощо при вивченні тем з агротехніки рослин, технології догляду за тваринами. Тут учні не тільки знаходять інформацію, аналізують її, але ще розвивають такі життєві (психосоціальні) навички та навички забезпечення

 

життя, як прийняття рішень, критичне мислення, спілкування, вміння слухати, впевненість у собі, навички навчання, читання, вміння зробити презентацію, тощо. Діти з зацікавленістю включаються в роботу, особливо коли пропонуєш використати їм таку форму збору інформації, як інтерв’ю. Оскільки я викладаю в школі–інтернаті, то в першу чергу учні звертаються до мене, логічно міркуючи, що той хто дає завдання той повинен і знати відповіді, та я пропоную їм взяти інтерв’ю і в інших членів нашого колективу ( і це не обов’язково повинні бути вчителя) або у учнів, які допомагають по господарству, а потім порівняти досвід. 

            Отже, виходячи з концепції предмета, я, як вчитель технологічного профілю, повинна здійснювати формування технічно та  технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства та сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, відпрацювання з учнями навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.


Полная версия работы (победителя областного конкурса)+приложения>
Презентация к работе
Категория: Статьи | Добавил: Виктория (24.10.2009)
Просмотров: 7672 | Рейтинг: 5.0/2
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Торезская школа-интернат
 • Зугресская школа-интернат
 • Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
 • Константиновская школа-интернат №1
 • Основы здоровья.Сайт Маргариты Кукобы
 • Методическая и учебная литература
 • Новости ведущих издательств Украины
 • Константиновская вспомогательная школа-интернат
 • Дефектолог-практик. Сайт Кирии Анжелы Витальевны
 • Полезные ссылки
 • Министерство образования и науки Украины
 • Управление образования и науки Донецкой областной государственной администрации
 • Донецкий областной институт последипломного педагогического обраазования
 • Каталог сайтов школ Украины
 • ВСЁ ДЛЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА
 • Методическая копилка учителя информатики
 • Дайджест «Усе для школи» — це електронне видання про послуги та товари для тих, хто працює в освітній галузі України
 • Видавництво «Шкільний світ»


  Copyright MyCorp © 2019
  Бесплатный хостинг uCoz